Nazaj na vrh...

ELSA Maribor
Evropsko združenje študentov prava
Odbor
Predsedstvo
Predsednik
Manca Raušl Kodrič
Predsednik
Sem študentka prvega letnika magistrskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in dolgoletna članica ELSA Maribor. V svojih letih delovanja pri našem društvu sem bila zmeraj precej aktivna, tako sem v študijskem letu 2014/15 in 2015/16 opravljala delo direktorice za marketing in bila del organizacijske ekipe za CELCOS konferenco, ki se je na Pravni fakulteti Maribor odvijala v sklopu Jean Monnet projekta. V študijskem letu 2016/17 sem opravljala delo generalne sekretarke in skupaj z ekipo organizirala prvi tovrsten dogodek v našem društvu – ELSA Dan diplomacije, ki se ga je udeležilo veliko število veleposlanikov, častnih konzulov in drugih gostov s področja zunanje politike Republike Slovenije. V študijskem letu 2017/18 sem bila članica disciplinske komisije ELSA Slovenija ter predsednica ELSA Maribor. Z člani odbora se bomo tudi letos trudili organizirati zanimive dogodke na področju aktualnih tematik.
president.maribor@si.elsa.org
Generalni sekretar
Hana Šrot
Generalni sekretar
Sem Hana Šrot, študentka 2. letnika podiplomskega študija na Pravni fakulteti v Mariboru. Članica ELSA Maribor sem že vse od 2. letnika študija, kjer sem sprva sodelovala na področju marketinga, z lanskim letom pa sem prevzela funkcijo generalne sekretarke. Prav tako sem v preteklem akademskem letu opravljala funkcijo podpredsednice za seminarje in konference v ELSA Slovenija. Menim, da je povezovanje in sodelovanje študentov izven strogo študijskega okolja izjemno pomembno ter dragoceno, zato si bom prizadevala za izvedbo čimveč dogodkov, tako strokovnih kot družabnih.
secgen.maribor@si.elsa.org
Podpredsednik
Tea Kordiš
Podpredsednik za STEP prakso
Sem Teodora Kordiš, študentka z absolventskim stažem, Pravne fakultete Univerze v Mariboru in bom v šolskem letu 2018/2019 opravljala delo podpredsednice za STEP v ELSA Maribor. V ELSA sem začela aktivno sodelovati že v prvem letniku študija, z drugim letnikom pa sem začela opravljati delo direktorice za STEP s tem, da sem v manjšem delu sodelovala tudi na drugih področjih ELSE. STEP (Student Trainee Exchange Programme) je program izmenjav študijskih praks, s katerimi lahko študentje pridobijo neprecenljiva znanja iz prakse in ostale ti. soft skills, ki majo čedalje večjo pomembnost za pridobitev zaposlitve. Z dvoletnimi izkušnjami kot direktorica STEP sem pridobila znanja glede delovanja STEP programa, tako, da bom lahko študentom tudi v tem letu pomagala pri iskanju in prijavljanju na prakse. Prav tako pa želim, da bi z STEP ekipo zagotovili čim več praks in širiti ozaveščenost glede programa med študenti.
step.maribor@si.elsa.org
Podpredsednik
Vanessa Pintarič
Podpredsednik za seminarje in konference
sc.maribor@si.elsa.org
Podpredsednik
Patrik Velički
Podpredsednik za marketing
Sem Patrik Velički, podpredsednik za marketing. V študijskem letu 2018/2019 sem študent prvega letnika podiplomskega študija prava. Že 4 leta sem član ELSA Maribor. Prvi dve leti sem bil kot direktor za marketing. Sedaj pa že drugič zapored opravljam funkcijo podpresednika za marketing.
marketing.maribor@si.elsa.org
Podpredsednik
Hana Kosi
Podpredsednik za akademske aktivnosti
Sem Hana Kosi, podpredsednica za akademske aktivnost in v letošnjem študijskem letu absolventka magistrskega študija. Članica ELSE sem že šesto leto. V prostem času rada berem, potujem in uživam v družbi ljudi, ki mi veliko pomenijo.
hana.kosi@elsa-maribor.org
Nadzorni odbor
Član
Doroteja Čebular
Član nadzornega odbora
Član
Roberto Mazzoleni
Član nadzornega odbora
Član
Špela Ocvirk
Član nadzornega odbora
Disciplinska komisija
Član
Aljaž Sekolovnik
Član disciplinske komisije
Član
Elena Fridau
Član disciplinske komisije
Član
Leon Brulc
Član disciplinske komisije
Sodelavci
IT asistent
Leon Lah
IT asistent
Kontakti
+322 646 2626
Mladinska ulica 9,
2000 Maribor