Nazaj na vrh...

ELSA Maribor
Evropsko združenje študentov prava
Aktivnosti
Študijski obiski

Študijski obiski so akademske, kulturne in družbene izmenjave, ki so organizirane s strani najmanj dveh ELSA skupin ali skupin partnerskih organizacije iz Azije (ALSA), Dominikanske Republike (DLSA) in Izraela (ILSA).

Študijski obiski so lahko:
• Bilateralni: kjer dve skupini obiščeta druga drugo.
• Multilateralni: kjer se medsebojno obišče več skupin.
• Unilateralni: kjer samo ena skupina obišče drugo skupino.Obisk lahko ima nacionalno ali mednarodno naravo.

Študijski obisko sosamo bistvo ELSA: to je izmenjava izkušenj ljudi z različnih kulturnih in pravnih okolij. Cilj mednarodnih študijskih obiskov je razvoj medsebojnega razumevanja, kakor tudi ponuditi študentom priložnost spoznavanja drugih kultur. Študijki obisk ponavadi vsebuje še akademski program, ki je namenjen širjenju znanja članov ELSA.
Kontakti
+322 646 2626
Mladinska ulica 9,
2000 Maribor