Nazaj na vrh...

ELSA Maribor
Evropsko združenje študentov prava
Aktivnosti
Pravni večeri

S Pravnim večerom, po vzoru literarnih večerov, študentom prava nudimo neformalno pridobivanje znanj, skozi branje sodb in strokovno razpravo. Nekajkrat letno organiziramo branje in komentiranje sodb na aktualno problematiko. Študenti tako skozi diskusijo o sodbah, na katero se pripravijo, pridobijo neformalno znanje, ki je povezava med teorijo in prakso. Spoznajo kateri instituti se v praksi na določenem področju uporabljajo bolj, kateri manj in zakaj. Hkrati vadijo veščine argumentiranja, ki so v pravniškem poklicu zelo pomembne. Pravni večer je namenjen tudi medgeneracijskemu spoznavanju in povezovanju študentov prava, ob skupni temi, ki jih zanima. Diskusijo oziroma Pravni večer pri vsaki izvedbi vodi en profesor ali drug priznan pravni strokovnjak. Vsak udeleženec dobi tudi potrdilo o udeležbi.
Kontakti
+322 646 2626
Mladinska ulica 9,
2000 Maribor