Nazaj na vrh...

ELSA Maribor
Evropsko združenje študentov prava
Aktivnosti
Ekskurzija na Dob

ELSA Maribor vsako leto za študente prvih letnikov prava organizira ekskurzijo v Muzej slovenske policije Tacen in Zavod za prestajanje kazenskih sankcij Dob. Pot študente vsako leto najprej popelje v Tacen, kjer jih pričaka vodička, ki obiskovalce z zanimivim predavanjem popelje v svet kriminologije na Slovenskem. V muzeju si lahko študenti ogledajo Kazenski zakonik iz leta 1532 in Kazenski zakonik Marije Terezije, ki je nastal leta 1768. Razstava je zasnovana tako, da so v steklenih vitrinah razstavljeni predmeti, s katerimi so bila storjena najodmevnejša in najhujša kazniva dejanja na Slovenskem. Nad vsako vitrino so tudi fotografije iz prizorišča zločina. Z razstavljenimi predmeti so bila izvršena težja kazniva dejanja. V muzeju si lahko študenti ogledajo tudi, kako so se uniforme policistov spreminjale skozi zgodovino. Ekskurzija se nadaljuje v največji slovenski zapor – Dob. Obiskovalce vsako leto pričakajo pazniki in pravnik zapora, ki jih vodijo skozi zopor. Dob je zapor, kjer moški prestajajo zaporno kazen od enega leta in pol do dvajset oziroma trideset let. Skozi voden ogled zapora študenti dobijo občutek, kako poteka prestajanje kazni, saj pridejo neposredno v stik z zaporniki in začutijo duh zapora. Vodstvo zapora obiskovalce popelje na zaprti, polodprti in odprti oddelek. Pazniki študentom povedo, da imajo zaporniki možnost dela v delavnici. V zaporu si je moč ogledatir tudi sobe, kjer si zaporniki krajšajo čas. To so sobe namejene slikanju in ustvarjanju z glino, kjer zaporniki tudi razvijajo svojo umetniško plat. Študente ponavadi najbolj preseneti nova moderna zgradba, ki je del zapora. V tem bloku so zagotovljeni odlični pogoji za prestajanje zaporne kazni in so lahko za zgled ostalim zaporom po Sloveiji. S to ekskurzijo si študenti pridobijo znanja o represivnih institucijah v Sloveniji. Obiskovalci dobijo vpogled v življenje onkraj zidov, življenje brez prostosti.
Kontakti
+322 646 2626
Mladinska ulica 9,
2000 Maribor