Nazaj na vrh...

ELSA Maribor
Evropsko združenje študentov prava
Aktivnosti
Akademske aktivnosti

V okviru akademskih aktivnosti ELSA Maribor, z organiziranjem različnih obštudijskih aktivnosti študentom omogoča dodatno, poglobljeno delo in preverjanje ter uporabljanje znanja, ki ga pridobivajo v času študija. Pridobivanje znanj izven študijskih obveznosti so neprecenljive izkušnje, ki študente bogatijo, jim omogočajo, da bolje spoznajo svoj bodoči poklic, jim širijo obzorja in dodatno spodbujajo ter opominjajo, da so na pravi poti do uspeha. Znanje je nekaj kar kaže na posameznikovo strokovnost, nekaj česar ti nihče ne more vzeti. S sodelovanjem študentov različnih letnikov in stopenj pripomoremo tudi k medgeneracijskemu spoznavanju in povezovanju študentov prava, ob temah, ki so jim skupne in jih zanimajo. S projektom, po vzoru literarnih večerov, tako naprimer študentom prava omogočamo neformalno pridobivanje znanj, skozi branje sodb in strokovno razpravo. Na tak način se seznanijo s pomembnimi sodbami, ki so vplivale na razvoj in spremembno pravnega sistema na različnih pravnih področjih. Drugi projekti, ki jih organiziramo v okviru akademskih aktivnosti so na primer strokovna ekskurzija na ZPKS dob in Muzej slovenske policije Tacen, esejska tekmovanja, ipd. Dobrega pravnika odlikuje široka splošna razgledanost, dobre govorniške sposobnosti, sposobnost povezovanja in sodelovanja, iznajdljivost, preudarnost, odločnost, imeti mora zaupanje vase in stati za svojimi načeli ter prepričanji. S projekti, ki jih organiziramo želimo študente, zraven pridobivanja novega znanja, spodbuditi k razvijanju ravno teh sposobnosti. Zadovoljstvo glede obštudijskih aktivnosti so izrazili tako študenti, kot profesorji. Oboji so mnenja, da je vsakršna preizkušnja, ki študente spodbuja k samostojnemu delu in kritičnemu razmišljanju neprecenljiva izkušnja od katere lahko odnesejo ogromno. Zato so priložnosti za dodatno izobraževanje, ki se ponujajo v času študija, neprecenljive in vsekakor vredne udeležbe.
Kontakti
+322 646 2626
Mladinska ulica 9,
2000 Maribor