Nazaj na vrh...

ELSA Maribor
Evropsko združenje študentov prava
Aktivnosti
ICM

ICM – International Council Meeting je srečanje vseh držav članic ELSA. Poteka dva krat letno (spomladi in jeseni) v eni evropski državi. Je najpomembnejši ELSA dogodek v celotnem letu. Na vsakem ICM-u, ki traja 7 dni, bodisi gre za jesensko srečanje bodisi za spomladansko potekajo delavnice, akademske aktivnosti in plenarna zasedanja, na katerih se sprejemajo pomembne odločitve strategije, dela in razvoja organizacije ELSA. Spomladanski ICM, je z vidika udeležbe še toliko bolj pomemben in zanimiv, kajti na spomladanskih ICM-ih se vsako leto znova izvoli nov mednarodni odbor ELSA International za prihajajoče leto (mandat novo izvoljenim funkcionarjem začne teči s prvim avgustom). Volitve potekajo na plenarnih zasedanjih, kjer ima ELSA Slovenija tudi pravico in dolžnost sodelovati v razpravah, polemikah in nenazadnje glasovati o odločitvah, ki se sprejemajo. Na vsakem ICM-ju skozi teden hkrati poteka osem različnih delavnic. Delavnice potekajo pod vodstvom mednarodnega odbora ELSA International, glede na osem različnih funkcij odbora, ki jih ELSA pokriva in služijo izpopolnjevanju kakovosti dela, primerjavi dobrih prak, predstavitvi možnosti za izboljšave ter idejnim usmeritvam za projekte v prihajajočih obdobjih. Te delavnice so naslednje: delavnice za predsednike, delavnice za generalne sekretarje, delavnice za blagajnike, delavnice za marketing, delavnice za simulirana sodišča, delavnice za STEP prakse, delavnice za akademske aktivnosti, delavnice za seminarje in konference. Vsak izmed delegatov dnevno obiskuje delavnice, katerih področje na nacionalni ali lokalni ravni tudi sam podpira. Odločitve iz delavnic se nato obravnava na plenarnem zasedanju, o katerih nacionalne polnopravne članice ELSA tudi glasujejo. Potrebno je še izpostaviti tudi drug vidik ICM-a, in sicer ustvarjanje socialne mreže, ki je v korist tako delegatom samim, kakor tudi združenju. Sklepanje novih poznanstev in prijateljstveh ima ogromen pomen, kajti le s spoznavanjem večjega števila istomislečih ljudij in izmenjavo mnenj je mogoče v prihodnosti delati v dobrobit ELSA in ustvarjati projekte, ki so dobrobit študentom prava.
Kontakti
+322 646 2626
Mladinska ulica 9,
2000 Maribor